Việc làm và du học

Các sản phẩm chuyên ngành của sinh viên

BK JOBS GIỚI THIỆU VIỆC LÀM: CÔNG TY PHẦN MỀM NATAES TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KỸ SƯ LẬP TRÌNH EMBEDDED/IOT (C/C++/C#, PYTHON)

BK JOBS GIỚI THIỆU VIỆC LÀM: CÔNG TY PHẦN MỀM NATAES TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KỸ SƯ LẬP TRÌNH EMBEDDED/IOT (C/C++/C#, PYTHON)

CÔNG TY PHẦN MỀM NATAES TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KỸ SƯ LẬP TRÌNH EMBEDDED/IOT (C/C++/C#, PYTHON)

BK JOBS GIỚI THIỆU VIỆC LÀM: CÔNG TY GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH MARKETING

BK JOBS GIỚI THIỆU VIỆC LÀM: CÔNG TY GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH MARKETING

CÔNG TY GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH MARKETING

BK JOBS GIỚI THIỆU VIỆC LÀM: CÔNG TY DỊCH VỤ DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI NMS TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT HELPDESK

BK JOBS GIỚI THIỆU VIỆC LÀM: CÔNG TY DỊCH VỤ DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI NMS TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT HELPDESK

Công Ty Dịch Vụ Di Động Thế Hệ Mới NMS Tuyển Dụng Nhân Viên IT Helpdesk

BK JOBS GIỚI THIỆU VIỆC LÀM: CÔNG TY DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN OES TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH THIẾT KẾ

BK JOBS GIỚI THIỆU VIỆC LÀM: CÔNG TY DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN OES TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH THIẾT KẾ

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN OES TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH THIẾT KẾ

CHUẨN TRENDY - CHUẨN PHONG CÁCH LIVESTREAM THỜI ĐẠI SỐ CÙNG BKACAD

CHUẨN TRENDY - CHUẨN PHONG CÁCH LIVESTREAM THỜI ĐẠI SỐ CÙNG BKACAD

Học tại Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD bạn sẽ được tiếp xúc với những môn học vô cùng thú vị và hấp dẫn. Và LIVESTEAM chính là nội dung mà chúng mình đang đề cập tới. Việc đưa nội dung về livestream vào môn học của sinh viên sẽ mang lại nhiều lợi ích quan trọng.

ĐỘT NHẬP LỚP HỌC FINE ART PHOTOGRAPHERS “XỊN XÒ” TẠI BKACAD

ĐỘT NHẬP LỚP HỌC FINE ART PHOTOGRAPHERS “XỊN XÒ” TẠI BKACAD

Các sản phẩm được chụp từ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà đây chính là các sản phẩm thực tế do chính các bạn sinh viên năm nhất Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa tại Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD làm ra