Chương trình thực hành BTEC - BKACAD

bkacad-btec highlights

Đăng ký học Đăng ký học

Dành cho học sinh THPT và sinh viên năm 1 & 2 các Trường: Đăng ký nhận thông tin về chương trình Đào tạo cấp Bằng Anh Quốc (Pearson BTEC cấp).

Đăng ký học bổng Đăng ký học bổng

Đăng ký thi tuyển và xét tuyển học bổng thuộc Quỹ học bổng “Sinh viên tài năng” của Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD trị giá 3 tỷ đồng.

image opening image opening mobile

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu các lớp của chương trình BTEC - BKACAD Xem thêm

Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh
icon course

Thông tin tuyển sinh

  • Chỉ tiêu tuyển sinh 
  • Hình thức tuyển sinh

Bkacad media Bkacad media

BKACAD TOUR

BKacad và đối tác BKacad & đối tác