Giới thiệu

Về Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội

 

Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội (HACTECH) trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập theo quyết định số 526/QĐ.BLĐTBXH ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH. Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội là đơn vị thành viên hệ thống BK Holdings - ĐH Bách Khoa Hà Nội


Thông tin chi tiết xem tại: https://www.hactech.edu.vn/gioi-thieu/gioi-thieu-chung 

Sơ đồ bộ máy tổ chức

Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội được thành lập với chức năng chủ trì và phối hợp với các đơn vị, phòng ban thực hiện tuyển sinh, tổ chức và quản lý các khóa học theo hình thức chính quy và thường xuyên trong khuôn khổ các hợp tác với đối tác quốc tế của Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội. 

Phối hợp cùng Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD (đồng thành viên của Hệ thống BK Holdings - Đại Học Bách Khoa Hà Nội) quản lý sinh viên thuộc các chương trình hợp tác quốc tế về học tập và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống và nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của sinh viên. Phối hợp với các đơn vị, phòng ban giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên.

Thông tin chi tiết Trung tâm đào tạo Quốc tế - Trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa: https://www.hactech.edu.vn/co-cau-to-chuc/phong-ban/trung-tam-dao-tao-quoc-te