Đăng ký học

Đăng ký học

Đăng ký học

Chương trình BTEC - BKACAD (Chương trình cấp bằng BTEC) nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội với Tổ chức giáo dục Pearson Education. Chương trình hướng tới đào tạo toàn diện, chú trọng kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Theo Quyết định số 1296/QĐ-ĐHBK, Đại học Bách Khoa Hà Nội giao cho hai đơn vị thành viên trong Hệ thống BK-Holdings của trường là Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD và Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội (HACTECH) cùng quản lý và đào tạo.

Thông tin chung

Các mục có dấu (*) là bắt buộc

Dành cho học sinh THPT

Dành cho sinh viên các trường