Chương trình BTEC định hướng Đại học Quốc tế

Chuyên ngành đào tạo

Chương trình BTEC định hướng Đại học Quốc tế

Chương trình BTEC định hướng đại học Quốc tế tại BKACAD, được kiểm định chất lượng bởi Pearson (Anh Quốc), đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế và hướng tới mục tiêu giúp sinh viên đi du học sau khi hoàn thành 3 năm học tại BKACAD. Chương trình tập trung vào ứng dụng thực hành và làm dự án thực tế, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng mềm và tiếng Anh, giúp sinh viên đủ điều kiện để có thể nộp hồ sơ chuyển tiếp du học.

Sau khi học xong 3 năm tại BKACAD, sinh viên sẽ học 1 năm tại Đại học Công nghệ thông tin và Quản lý Poland (UITM)

Sinh viên BKACAD sau khi học xong 3 năm có thể lựa chọn theo học tại Đại học BSBI ở Đức

Sinh viên chuyên ngành các ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh tại BKACAD sau 3 năm có thể đi du học tại Đại học Macquarie

Sau khi hoàn thành Chương trình học tại BKACAD (3 năm) và nhận bằng sau khi tốt nghiệp. Sinh viên BKACAD có thể đăng ký học chuyển tiếp thêm 1 năm hoặc 1,5 năm để nhận Bằng cao hơn tại trường Đại học Huddersfield.