Chương trình Phát triển kỹ năng nghề

Chuyên ngành đào tạo

Chương trình Phát triển kỹ năng nghề

Chương trình Đào tạo phát triển kỹ năng Nghề là chương trình đào tạo cấp bằng Cao đẳng chính quy của trường CĐN Bách Khoa HN, được đào tạo tại BKACAD (Là thành viên của hệ thống BK Holdings, ĐH Bách Khoa HN), là chương trình được thiết kế đặc biệt để đào tạo cung cấp kiến thức chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực Công nghệ thông tin và Thiết kế đồ họa, đồng thời có sự tập trung vào việc đào tạo phát triển kỹ năng thực hành trong môi trường công việc thực tế. Ngoài ra, sinh viên có khả năng thi các chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển sự nghiệp sau này.

Chuyên ngành Thiết kế đồ họa là một trong các ngành đào tạo của Chương trình Phát triển kỹ năng Nghề tại BKACAD, chương trình dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT, cung cấp cho sinh viên:

Lập trình máy tính là một trong các ngành đào tạo của Chương trình Phát triển kỹ năng Nghề tại BKACAD, dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT. Chuyên ngành cung cấp cho sinh viên: Nền tảng kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin, các ngôn ngữ lập trình… Kiến thức và kỹ năng sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến: Java, .Net… Kiến thức và kỹ năng lập trình ứng dụng Mobile trên nền tảng: Android, Windows Phone… Kiến thức chuyên sâu về lập trình Web, Web Service, công nghệ điện toán đám mây… Nền tảng kiến thức và kỹ năng về Quản trị mạng, Bảo mật và kinh doanh trong thời đại số Kỹ năng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin Các kỹ năng mềm quan trọng để làm việc trong môi trường làm việc

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc học nghề đang trở thành một xu hướng mới đáng chú ý. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, học nghề mang lại những lợi thế