Đăng ký học bổng

Đăng ký học bổng

Đăng ký học bổng

Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD kết hợp cùng các đối tác Cisco, Microsoft, Pearson thành lập Quỹ học bổng “Sinh viên khởi nghiệp” với tổng giá trị học bổng 3 tỷ đồng dành tặng cho các bạn học sinh THPT hoặc đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc. Học bổng được cấp phát dựa trên bài thi đánh giá năng lực gồm 2 môn Toán Gmat & Tiếng Anh và kết quả học tập tại trường THPT của thí sinh.

Lưu ý:  cấp phát giới hạn các suất học bổng tới hết ngày 30/09