Giới thiệu

Thông tin các phòng ban hỗ trợ

 

Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất!

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

Địa chỉ: Phòng 201, Tòa nhà A17 Bách Khoa, Số 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.623.1023

 

GIÁO VỤ VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà A17 Bách Khoa, Số 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.868.4321 (máy lẻ: 0)

Email: giaovu@bkacad.edu.vn 

 

DÀNH CHO ĐỐI TÁC

Địa chỉ: Phòng 201, tầng 2, Tòa nhà A17 Bách Khoa, Số 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 034.935.1975 (Thầy Huy)

HỖ TRỢ SINH VIÊN CHUYỂN TIẾP VÀ DU HỌC

Địa chỉ: Phòng 201, tầng 2, Tòa nhà A17 Bách Khoa, Số 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 034.935.1975 (Thầy Huy)


BK-Job - HỖ TRỢ VIỆC LÀM SINH VIÊN

Địa chỉ: BKH-UP, tầng 3 Tòa nhà A17 Bách Khoa, Số 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0983.937.117 (Cô Yến Nhi)